Homesessions #3 Leon en Lars/ DubbelL

Page

‘De nieuwe vernieuwing geworteld in en samen met de buurt’

Leon (Theunissen) en Lars (Mosman) willen ons spreken in de Banne, een naoorlogse wijk in Amsterdam Noord. Op de hoek van de Tjalkstraat en de Banne Buikslootlaan vertellen ze over hun visie op de woningbouwopgave. DubbelL ontwikkelt in en met de buurt. DubbelL staat voor Leefbaar en Levendig en dat is hetgeen ontbreekt in dit deel van de Banne.

De Banne is één van de wijken waar in de jaren ’90 -’00 de corporaties, de voornaamste gebouweigenaren, ondanks woningrenovaties weinig tot niets hebben kunnen doen aan de leefbaarheid in de wijk. De beperkte financiële middelen, de reorganisaties en nieuwe eisen waarmee corporaties te maken hebben gekregen vragen om een nieuwe vernieuwingsstrategie. DubbelL houdt zich hiermee bezig en zet in op sociale, economische en fysieke upgrading, met als startpunt de interactie met de buurt. Op zich is dit niet nieuw, maar door de veranderende context van de afgelopen jaren is dit wel veel lastiger te organiseren.
De Banne is een typisch naoorlogse wijk waar een eenzijdig corporatiebezit, dode plinten, afwezigheid van kleinschalige voorzieningen en verouderde openbare ruimte het beeld bepalen. Tegen deze achtergrond wil DubbelL  denken én doen: zo snel mogelijk concreet aan de slag om vernieuwing zichtbaar te maken. Te beginnen bij de plinten, nu gedomineerd door doodse garageboxen. Op slechts een paar plekken hebben ondernemers de plint opengebroken voor een groente- of telefoonwinkel.  Door de garageboxen in de plint open te breken en te voorzien van glazen puien verbetert de levendigheid van de buurt, wordt een economische impuls gegeven en wordt de buurt meer betrokken bij de aanpak van de wijk. Samen met de bewoners uit de buurt zou je moeten kijken naar welke behoefte er is en welke ondernemers iets zouden willen gaan doen in een verbouwde garagebox. Terwijl we met elkaar over dit onderwerp spreken, zien hoe een van de huurders van de garageboxen een workshops geeft aan kinderen. Enthousiast vertelt ze over deze invulling en het gebruik.
DubbelL ziet ook kansen voor verdichting in dit soort wijken, daarmee kunnen ook nieuwe doelgroepen worden aangetrokken in de wijk.

Franse vragen
DubbelL is zeer geïnteresseerd in de aanpak in de Franse banlieus. Lukt het daar om levendigheid, multifunctionaliteit en betrokkenheid te organiseren? Wordt ook ingezet op economische en sociale vernieuwing en zo ja, hoe dan? Welk proces ligt hieraan ten grondslag?
Daarnaast zijn ze geïnteresseerd in de vormgeving? Hoe wordt vormgegeven aan de overgang tussen gebouw en openbare ruimte?

Bekijk hier het filmpje