Homesessions #2 Peter Defesche

Page

‘Diversiteit en woonkwaliteit in de verdichtingsopgave van de stad’

We treffen Peter Defesche, zelfstandig architect en dit jaar tevens Architect-in-Residence bij Arcam, op de uiterste noordwest hoek van de toekomstige Sluisbuurt op het Zeeburgereiland.

De Sluisbuurt op Zeeburgereiland houdt de gemoederen in de stad de laatste tijd sterk bezig. Terwijl de politiek zich buigt zich over de vraag welke vorm van verdichting we in Amsterdam zouden moeten nastreven is de Sluisbuurt ook in de media onderwerp van discussie. Het Parool kopt begin dit jaar:  ‘Alternatief plan voor hoogbouw Sluisbuurt in de maak’ en ‘Noord wil niet in de schaduw van hoogbouw Sluisbuurt’.

Dat is meteen ook het thema dat Peter wil adresseren als we het hebben over de opgave van de toekomst: niet of, maar hoe we de stad verder zullen moeten verdichten. Hij pleit met klem voor meer diversiteit in woonmilieus in de stad.

Een belangrijke uitdaging voor architecten in deze opgave van verdichten is om de tussengebieden op de agenda te krijgen. Plekken die ruimtelijk en politiek complex zijn, die gekenmerkt worden door weinig voor de hand liggende ontwikkelkwaliteiten, zoals bijvoorbeeld de Gooise weg. Om deze lastige verdichtingsopgaven vlot te trekken is de (on)gevraagde inzet van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architecten is onmisbaar. We zullen moeten analyseren, agenderen en promoten.

Franse vragen

Voor ons onderzoek in Frankrijk heeft Peter een aantal vragen. De belangrijkste vraag, aansluitend op het thema van verdichten en rol die architecten hebben in het verbeteren van gebieden met weinig kwaliteit, betreft de stadsrandwijken. De Franse Banlieus huisvesten een zeer groot deel van de Franse bevolking, een veel groter deel dan de bij ons bekende stad binnen de ring. Deze wijken zijn grootschalig van opzet en tot stand gekomen met behulp van een grootschalig instrumentarium. Daarin zijn de Fransen heel goed georganiseerd. Maar hoe worden dit aantrekkelijke gebieden om te wonen? In hoeverre draagt de inbreng van ontwerpers; architecten, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers hieraan bij? En welke invloed heeft het grootschalige instrumentarium waarover men in Frankrijk beschikt?

Bekijk hieronder het filmpje