Homesessions #1 Rosalie en Nathalie/ BPD

Page

‘Diversiteit voor stadsbewoners in de Binckhorst’

Op het terras van Capriole café  aan de Fokkerhaven op de Haagse Binckhorst spreken we met Rosalie de Boer en Nathalie van Hoeven van gebiedsontwikkelaar BPD. Rosalie werkt als conceptontwikkelaar  en ontwikkelingsmanager bij de regio Zuidwest en Nathalie maakt vanuit dezelfde regio deel uit van het team stadsontwikkelaars, BPDi genaamd.

Diversiteit
We ontmoeten elkaar op deze plek omdat het goed de opgave illustreert waarmee BPD zich op dit moment bezig houdt. De Binckhorst een bedrijventerrein, gelegen in hartje Den Haag, wordt ontwikkeld tot een gemengd woon-werkgebied. Dit gebied wordt straks een nieuw woon/werk gebied in Den Haag. Anders dan alle andere gebieden; stoer ,divers en urban. De variatie en afwisseling  in dit gebied speelt in op de behoefte die BPD constateert bij stadsbewoners. Uit onderzoek dat BPD samen met een aantal corporaties hebben uitgevoerd, blijkt namelijk dat stadsmensen diversiteit als belangrijke reden noemen om in de stad te wonen; diversiteit in leeftijden, leefstijlen, functies, culturen en architectuur.  Maar ook diverse woon- en leefmilieus allemaal onderdeel van één stad.

BPD stelt zich per opgave de vraag  op welk schaalniveau die diversiteit voelbaar zou moeten zijn. Dat verschilt per woongebied, per bewonersgroep en per stad. De uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen menging en homogeniteit, rust en reuring. Elke woon en leefmilieu is immers anders.
De vervolg vraag is dan natuurlijk ; Hoe vertaal je dat  samen met andere stadsmakers naar een concrete gebiedsontwikkeling.  Hierbij is de identiteit van de plek uitgangspunt. BPD is op een aantal plekken in de Binckhorst actief. In de optiek van BPD is in dit gebied diversiteit ontstaan door de aanwezigheid van veel verschillende functies, en straks ook verschillende soorten bewoners en een grote variatie in architectuur; onderdeel van de identiteit van het gebied. Belangrijk voor diversiteit is ook de sociale menging; lukt het om sociaal gemengde wijken te maken, waarin ruimte is voor zowel mensen met een grote als een kleine beurs?. En hoe doe je dat dan? Waar voelen mensen zich het meest prettig bij? De gemeente Den Haag heeft onlangs de ambitie geformuleerd om in nieuwe ontwikkelingen “30% sociaal” te realiseren. BPD ziet sociaal in dit opzicht graag breder gedefinieerd dan sociale huur. Betaalbaar (sociaal) wonen is volgens hen ook een opgave in “de koop”.
Samenhangend met de noodzaak om diversiteit in de stad te bewerkstelligen, benoemen Rosalie en Nathalie de samenwerking met andere partijen. Met name de corporaties zien zij als een belangrijke potentiële partner voor ontwikkeling in gebieden met een eenzijdige opbouw. In de aanpak van de Nederlandse variant op de Banlieus zullen corporaties en ontwikkelaars samen moeten optrekken om de diversiteit te vergroten, het leefklimaat te versterken  door ontmoeten te stimuleren. Hiervoor is een experimentele gemixte aanpak nodig met o.a. klusflats en ruimte creëren voor lokaal ondernemerschap.

Franse vragen
Een onderzoeksreis naar Frankrijk is met name interessant vanuit het thema sociale diversiteit. Een van de meest urgente opgaven in Frankrijk lijkt de aanpak van de Franse Banlieus. Hoe kan het dat het hen nog steeds niet lukt om de grote problemen daar op te lossen? Lopen wij ook het gevaar dat de sociale tweedeling toeneemt nu de verhoudingen tussen partijen in de vernieuwingsaanpak zijn veranderd? Op welke manier spelen ontwerpers en ontwikkelaars een rol in die opgave, weten zij te inspireren en de opgave mede richting te geven? Hoe giet je goede bedoelingen in beton en geef je ze een uiting in de architectuur en  de openbare ruimte? Hoe gaat met in Frankrijk om met culturele identiteit van immigranten in dit soort gebieden? Wordt daar juist wel niet uitdrukking aan gegeven en hoe pakt dat uit?

Bekijk hieronder het filmpje